Kadın İsimleri ve Anlamları

0
gorsel

Bu makalede, Türkçe kadın isimleri ve anlamları hakkında bilgi verilecektir. Türkçe isimler, genellikle kökenlerine bağlı olarak farklı anlamlara sahiptir. Bu makalede, popüler Türkçe kadın isimlerinin anlamlarını bulabilirsiniz. İsimlerin yanı sıra, isimlerin hangi kökene ait olduğu da belirtilmiştir.

Aşağıda, Türkçe kadın isimlerinin anlamlarını bulabilirsiniz:

 • Emine: Arapça kökenli olup “emin, güvenilir” anlamına gelir.
 • Zeynep: Arapça kökenli olup “süs, ziynet” anlamına gelir.
 • Elif: Arapça kökenli olup “ilk harf” anlamına gelir.
 • Elifnaz: Türkçe kökenli olup “nazlı, cilveli” anlamına gelir.
 • Elifsu: Türkçe kökenli olup “suyun başı” anlamına gelir.
 • Ayşe: Arapça kökenli olup “yaşayan, hayatta olan” anlamına gelir.
 • Fatma: Arapça kökenli olup “sağlam, dayanıklı” anlamına gelir.
 • Fatmagül: Türkçe kökenli olup “sağlam gül” anlamına gelir.
 • Fatma Nur: Türkçe kökenli olup “ışık saçan, aydınlık” anlamına gelir.
 • Ayşegül: Türkçe kökenli olup “yaşayan gül” anlamına gelir.
 • Ayşenur: Türkçe kökenli olup “ışık saçan yaşayan” anlamına gelir.
 • Ayşecan: Türkçe kökenli olup “canlı Ayşe” anlamına gelir.

Bu isimler, Türk kültüründe sıkça kullanılan ve farklı anlamlara sahip olan isimlerdir. Her isim, bir hikaye ve anlam taşır. İsim seçerken, anlamı ve kökeni de dikkate alarak bir isim seçmek önemlidir.

İsim Anlamı Kökeni
Emine emin, güvenilir Arapça
Zeynep süs, ziynet Arapça
Elif ilk harf Arapça
Elifnaz nazlı, cilveli Türkçe
Elifsu suyun başı Türkçe
Ayşe yaşayan, hayatta olan Arapça
Fatma sağlam, dayanıklı Arapça
Fatmagül sağlam gül Türkçe
Fatma Nur ışık saçan, aydınlık Türkçe
Ayşegül yaşayan gül Türkçe
Ayşenur ışık saçan yaşayan Türkçe
Ayşecan canlı Ayşe Türkçe

Türkçe kadın isimleri, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Her ismin kendine özgü bir anlamı ve hikayesi vardır. İsimler, bir kişinin kimliğini ve kişiliğini yansıtabilir. İsim seçerken, anlamı ve kökeni dikkate alarak anlamlı bir seçim yapabilirsiniz.

Emine

Emine ismi Arapça kökenli olup emin, güvenilir anlamına gelir. Türkiye’de sık kullanılan bir isimdir.

emin, güvenilir

Emin, güvenilir anlamına gelir. Bu isim, Arapça kökenli olup Türkiye’de sık kullanılan bir isimdir. Emin ismi, insanlara güven veren, güvenilirlikleriyle tanınan kişileri anlatır. Güven duygusu, ilişkilerin temel taşıdır ve insanların birbirlerine olan güvenleri, sağlam bir ilişki kurmalarını sağlar. Emin ismi taşıyan kişiler genellikle sadık, dürüst ve güvenilir kişiler olarak tanınır. Bu isim, hem erkekler hem de kadınlar için kullanılabilir ve toplumda saygınlık kazanmış bir isimdir.

anlamına gelir. Türkiye’de sık kullanılan bir isimdir.

Emine ismi Arapça kökenli olup emin, güvenilir anlamına gelir. Türkiye’de sık kullanılan bir isimdir. Emine ismi, Türk toplumunda yaygın olarak tercih edilen bir isimdir. Anlamı olan “emin” ve “güvenilir” kelimeleri, insanlara güven veren bir kişilik özelliği taşıdığını ifade eder. Bu isim, Türk kültüründe yıllardır kullanılan ve sevilen bir isimdir. Emine ismi, hem geleneksel hem de modern aileler tarafından tercih edilen bir isimdir.

Zeynep

Zeynep ismi Arapça kökenli olup süs, ziynet anlamına gelir. İslam peygamberi Muhammed’in kızı Zeynep’in ismiyle tanınmıştır.

süs, ziynet

‘süs, ziynet’ kelimesi, Zeynep isminin anlamını ifade eder. Zeynep ismi, Arapça kökenli olup ‘süs, ziynet’ anlamına gelir. Bu isim, İslam peygamberi Muhammed’in kızı Zeynep ile özdeşleşmiştir. Zeynep ismi, güzellik, zarafet ve süs anlamında kullanılır. İsmi taşıyan kişiler genellikle estetik zevke sahip, zarif ve göz alıcı olmaya özen gösterirler. Zeynep ismi, Türk kültüründe popüler olan ve sıkça tercih edilen bir isimdir.

anlamına gelir. İslam peygamberi Muhammed’in kızı Zeynep’in ismiyle tanınmıştır.

Zeynep ismi, Arapça kökenli olup “süs” veya “ziynet” anlamına gelir. Bu isim, İslam peygamberi Muhammed’in kızı Zeynep’in adıyla tanınmıştır. Zeynep, İslam tarihinde önemli bir figür olarak kabul edilir ve Türkiye’de sıkça kullanılan bir isimdir.

Elif

Elif ismi Arapça kökenli olup “ilk harf” anlamına gelir. Türkçe alfabenin ilk harfi olan “A” harfinin adıdır. Bu isim Türkiye’de sık kullanılan ve sevilen bir isimdir. Elif ismi, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve birçok kişiye ilham vermektedir. Elif ismi, güçlü bir anlam taşır ve birçok kişi tarafından tercih edilen bir isimdir.

ilk harf

İlk harf, Türkçe alfabenin başlangıcını temsil eden bir kavramdır. Türkçe alfabede toplam 29 harf bulunur ve bu harflerden ilki olan “A” harfi, “ilk harf” olarak adlandırılır. “A” harfi, Türkçe alfabenin temelini oluşturan ve diğer harflerin başlangıcını belirleyen bir harftir.

anlamına gelir. Türkçe alfabenin ilk harfi olan

Elif ismi Arapça kökenli olup ‘ilk harf’ anlamına gelir. Türkçe alfabenin ilk harfi olan ‘A’ harfinin adıdır. Türkiye’de sık kullanılan bir isimdir. Elif, Türk toplumunda yaygın bir şekilde kullanılan bir isim olup, genellikle kız çocuklarına verilmektedir. Elif ismi, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve birçok kişi tarafından sevgiyle anılan bir isimdir.

A

A harfi Türk alfabesinin ilk harfidir. Türkçe kadın isimleri arasında da sıkça kullanılan A harfiyle başlayan isimler bulunmaktadır. Bu isimler arasında Emine, Ayşe, Ayşegül gibi popüler isimler yer almaktadır. Emine ismi Arapça kökenli olup “emin, güvenilir” anlamına gelir. Ayşe ismi ise Arapça kökenli olup “yaşayan, hayatta olan” anlamını taşır. Ayşegül ismi ise Türkçe kökenli olup “yaşayan gül” anlamına gelir. Bu isimler Türk kültüründe sıkça kullanılan ve anlamlarıyla ön plana çıkan isimlerdir.

harfinin adıdır.

Elif ismi Arapça kökenli olup ilk harf anlamına gelir. Türkçe alfabenin ilk harfi olan A harfinin adıdır. Elif, Türkiye’de sık kullanılan ve sevilen bir isimdir. Bu isim, aynı zamanda İslam peygamberi Muhammed’in kızının adıdır. Elif, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir isimdir.

Elifnaz

Elifnaz ismi Türkçe kökenli olup nazlı, cilveli anlamına gelir. Bu isim, nazlı bir şekilde davranan, cilveli olan anlamında kullanılır. Elifnaz ismiyle anılan kişiler genellikle zarif ve çekici bir tavır sergilerler. Nazik ve incelikli hareketleriyle çevrelerindeki insanlara hoş bir etki bırakırlar. Elifnaz ismi, güzelliği ve zarafeti temsil eden bir isim olarak bilinir.

nazlı, cilveli

Nazlı ve cilveli kadınlar, kendilerine özgü bir çekicilik ve cazibeyle dikkat çekerler. Nazlı, cilveli bir şekilde davranarak karşı tarafa gizemli bir hava katarlar. Bu isim, Türkçe kökenli olup “nazlı, cilveli” anlamına gelir. “Nazlı” kelimesi, bir kişinin isteklerini çekinerek veya ince bir şekilde ifade etmesini ifade ederken, “cilveli” kelimesi ise bir kişinin oyunbaz ve cazibeli bir şekilde davranmasını ifade eder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !   1 Haziran'da Hangi Yasaklar Kalkıyor?

anlamına gelir. Nazlı bir şekilde davranan, cilveli olan anlamında kullanılır.

Elifnaz ismi Türkçe kökenli olup nazlı, cilveli anlamına gelir. Bu isim, genellikle nazlı bir şekilde davranan, cilveli olan anlamında kullanılır. Elifnaz ismi, Türk kültüründe zarif ve çekici bir kişiliği ifade etmek için tercih edilen bir isimdir. Bu isim, nazik ve kibar bir davranış sergileyen kişileri tanımlamak için kullanılır. Elifnaz ismiyle anılan kişiler, genellikle zarif bir tavır sergiler ve çevrelerine pozitif bir enerji yayabilirler.

Elifsu

Elifsu ismi Türkçe kökenli olup “suyun başı” anlamına gelir. Bu isim suyla ilgili bir anlam taşır ve genellikle suya olan sevgiyi ifade etmek için kullanılır. Elifsu ismi, suyun temizliği ve berraklığıyla ilişkilendirilir. Su gibi akıcı, canlı ve enerjik bir kişiliği olan bireyleri temsil eder. Elifsu ismi, Türk kültüründe yaygın bir şekilde kullanılan ve duygusal anlamı olan bir isimdir.

suyun başı

‘Suyun başı’ ifadesi, Türkçe kökenli olan ‘Elifsu’ isminin anlamını ifade etmektedir. Elifsu, ‘suyun başı’ anlamına gelir ve suyla ilgili bir anlam taşır. Bu isim, suyun temiz, berrak ve başlangıç noktası olan kısmını simgeler. Elifsu ismi, Türk kültüründe suyun önemini ve hayatın başlangıcını temsil eder. Su gibi akıcı, canlı ve enerjik bir kişiliğe sahip olan Elifsu, çevresine pozitif bir etki yaratır ve canlılık dolu bir yaşamı sembolize eder.

anlamına gelir. Suyla ilgili bir anlam taşır.

Elifsu ismi Türkçe kökenli olup suyun başı anlamına gelir. Bu isim, suyla ilgili bir anlam taşır. Su, hayatın kaynağıdır ve her canlının ihtiyaç duyduğu bir elementtir. Su, canlılığı ve tazeliği simgeler. Elifsu ismiyle anlatılmak istenen, suyun başında olan, suyla ilişkili olan bir kişinin adıdır. Bu isim, sakinlik ve huzur hissi uyandırır. Elifsu ismiyle anılan kişiler genellikle dingin ve dengeli bir yapıya sahiptir. Su gibi akışkan ve esnek olabilirler. Aynı zamanda, Elifsu ismiyle anılan kişiler, yaşam enerjisi ve canlılıkla ilişkilendirilirler. Su gibi sürekli hareket halindedirler ve etraflarına pozitif bir enerji yayabilirler.

Ayşe

Ayşe ismi Arapça kökenli olup “yaşayan, hayatta olan” anlamına gelir. Bu isim, İslam peygamberi Muhammed’in eşi Ayşe’nin ismiyle tanınmıştır. Ayşe ismi Türkiye’de sıkça kullanılan bir isimdir ve genellikle kız çocuklarına verilir. Ayşe, Türk toplumunda yaygın bir isim olmasının yanı sıra, anlamıyla da güçlü bir ifadeye sahiptir. Hayatta olma ve yaşama anlamını taşıyan Ayşe ismi, birçok kişi için anlamlı ve anılmaya değer bir isimdir.

yaşayan, hayatta olan

‘Yaşayan, hayatta olan’ anlamına gelen Ayşe ismi, Arapça kökenli bir isimdir. İslam peygamberi Muhammed’in eşi olan Ayşe’nin ismiyle tanınmıştır. Bu isim, canlılık ve hayatta olma anlamını taşır. Ayşe ismi, Türkiye’de sık kullanılan ve sevilen bir isimdir. Ayşe ismiyle anılan kişiler genellikle enerjik, canlı ve yaşama sevinci dolu bireylerdir. Bu isim, hem Türk kültüründe hem de İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir.

anlamına gelir. İslam peygamberi Muhammed’in eşi Ayşe’nin ismiyle tanınmıştır.

Ayşe ismi Arapça kökenli olup yaşayan, hayatta olan anlamına gelir. Bu isim, İslam peygamberi Muhammed’in eşi Ayşe’nin ismiyle tanınmıştır. Ayşe, İslam tarihinde önemli bir figürdür ve Müslüman toplumunda yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Ayşe’nin ismi, canlılık ve hayatta olma anlamını taşır. Bu isim, güçlü ve etkileyici bir kişiliği temsil eder ve genellikle güvenilir, akıllı ve cesur kadınları ifade etmek için kullanılır.

Fatma

Fatma ismi Arapça kökenli olup sağlam, dayanıklı anlamına gelir. İslam peygamberi Muhammed’in kızı Fatma’nın ismiyle tanınmıştır. Fatma ismi, güçlü ve dayanıklı bir anlam taşır. Bu isim, sağlamlık ve dayanıklılık gibi olumlu özellikleri temsil eder. Fatma ismiyle anılan kişiler genellikle güçlü, kararlı ve sağlam karakterli bireylerdir. Bu isim, Türkçe ve Arapça kökenli olması nedeniyle yaygın bir şekilde kullanılan isimlerden biridir.

sağlam, dayanıklı

Fatma ismi Arapça kökenli olup sağlam, dayanıklı anlamına gelir. İslam peygamberi Muhammed’in kızı Fatma’nın ismiyle tanınmıştır. Fatma ismi, güçlü ve sağlam karakteri temsil eder. Dayanıklılığı simgeler ve zorluklar karşısında güçlü durmayı ifade eder. Fatma ismi, bir kişinin hayatta karşılaştığı zorluklara karşı dirençli olmasını ve güçlü bir şekilde ayakta durmasını temsil eder.

anlamına gelir. İslam peygamberi Muhammed’in kızı Fatma’nın ismiyle tanınmıştır.

Fatma ismi Arapça kökenli olup sağlam, dayanıklı anlamına gelir. İslam peygamberi Muhammed’in kızı Fatma’nın ismiyle tanınmıştır.

Fatmagül

Fatmagül ismi Türkçe kökenli olup “sağlam gül” anlamına gelir. Bu isim, güçlü ve dayanıklı bir şekilde gül anlamını taşır. Fatmagül, Türk kültüründe sıkça kullanılan bir isimdir. Bu isim, birçok kişiye güçlü ve zarif bir şekilde gülme yeteneğini hatırlatır. Fatmagül, hem sağlamlığı hem de güzelliği temsil eden bir isimdir. Bu isim, Türkçe kökenli olması nedeniyle Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.

sağlam gül

Sağlam gül, Fatmagül ismiyle Türkçe kökenli bir isimdir. Bu isim, güçlü ve dayanıklı bir şekilde gül anlamına gelir. Fatmagül ismi, güçlü bir karakteri ve sağlam bir kişiliği temsil eder. Gül ise güzellik, zarafet ve sevgi simgesidir. Bu isim, hem güçlü hem de zarif bir kişiliği ifade eden bir kombinasyon sunar. Fatmagül, adında taşıdığı sağlamlık ve gülün zarafeti ile dikkat çeken bir isimdir.

anlamına gelir. Güçlü ve dayanıklı bir şekilde gül anlamına gelir.

Fatmagül ismi Türkçe kökenli olup “sağlam gül” anlamına gelir. Bu isim, güçlü ve dayanıklı bir şekilde gül anlamını taşır. Fatmagül ismi, Türk kültüründe sıklıkla kullanılan isimlerden biridir. Bu isim, güzelliği ve zarafeti ile bilinen Fatmagül karakterine de atıfta bulunabilir. Fatmagül ismi, bir kadının hem fiziksel hem de içsel gücünü simgeler ve ona güçlü bir kişilik kazandırır.

Fatma Nur

Fatma Nur ismi Türkçe kökenli olup “ışık saçan, aydınlık” anlamına gelir. Bu isim, aydınlık bir şekilde parlayan anlamında kullanılır. Fatma Nur, Türk kültüründe sıkça kullanılan bir isimdir. Aydınlık ve ışık saçan bir kişiliği temsil eder. Fatma Nur ismi, Türkçe isimler arasında popüler bir tercihtir ve anlamıyla da dikkat çeker. Bu isim, güzellik ve aydınlık çağrışımlarıyla birlikte anlam katmaktadır.

ışık saçan, aydınlık

ışık saçan, aydınlık ismi Türkçe kökenli olup ışık saçan ve aydınlık anlamına gelir. Bu isim, genellikle bir kişinin enerjisi, pozitifliği ve aydınlığıyla ilişkilendirilir. Işığı simgeler ve etrafına aydınlık yayarak insanlara ilham verir. Aydınlık bir şekilde parlayan anlamında kullanılan bu isim, kişinin içindeki ışığı ve pozitif enerjiyi temsil eder. Aydınlık bir kişilikle ilişkilendirilen ışık saçan, aydınlık ismi, güzellik ve pozitiflikle dolu bir yaşamı temsil eder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !   Yaz Ayları İçin Trafik Tedbirleri Genelgesi Yayınlandı

anlamına gelir. Aydınlık bir şekilde parlayan anlamında kullanılır.

Fatma Nur ismi Türkçe kökenli olup ışık saçan, aydınlık anlamına gelir. Bu isim, parlaklık ve ışıltıyı simgeler. Fatma Nur ismiyle anılan kişiler, çevrelerine pozitif enerji yayarak aydınlık bir şekilde parlarlar. Bu isim, güçlü ve aydınlık bir kişiliği temsil eder. Fatma Nur, güzellik, zeka ve içtenlikle ilişkilendirilen bir isimdir. Aydınlık bir şekilde parlayan Fatma Nur, herkesin dikkatini çeken ve etkileyen bir kişilik olarak bilinir.

Ayşegül

Ayşegül ismi Türkçe kökenli olup “yaşayan gül” anlamına gelir. Bu isim, canlı ve güzel bir şekilde gül anlamında kullanılır. Ayşegül ismi, Türk kültüründe sıkça tercih edilen ve sevgi, güzellik, canlılık gibi pozitif özellikleri simgeleyen bir isimdir. Ayşegül, Türk isim geleneğinde sıklıkla kullanılan ve anlamıyla uyumlu bir isimdir. Bu isim, hem güçlü hem de zarif bir ifadeyle kadınlara hitap etmektedir.

yaşayan gül

‘Yaşayan gül’ ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Bu isim, Ayşegül isminin anlamı olarak kullanılır. ‘Yaşayan gül’ ifadesi, canlı ve güzel bir şekilde gül anlamına gelir. Ayşegül ismi, Türk kültüründe sıkça kullanılan ve sevilen bir isimdir. Ayşegül, adeta bir çiçek gibi güzellik ve canlılıkla dolu bir kişiliği temsil eder. Bu isim, pozitif ve enerjik bir kişiliğe sahip olan kadınlar için ideal bir seçenektir. Ayşegül, adını taşıyan kişilerin hayat dolu ve neşeli bir ruha sahip olduğuna işaret eder.

anlamına gelir. Canlı ve güzel bir şekilde gül anlamında kullanılır.

Ayşegül ismi Türkçe kökenli olup, “yaşayan gül” anlamına gelir. Bu isim, canlı ve güzel bir şekilde gül anlamında kullanılır. Ayşegül, birçok Türk ailesinde tercih edilen popüler bir isimdir. Ayşe ve gül kelimelerinin birleşimi olan Ayşegül, canlılık ve güzellik sembolü olarak anılır. İsim, bir kadının güzelliğini ve yaşama sevincini temsil eder. Ayşegül, zarif ve etkileyici bir isim olup, genellikle sevgi dolu, neşeli ve pozitif kişiliklere sahip kadınlara verilir.

Ayşenur

Ayşenur ismi Türkçe kökenli olup “ışık saçan yaşayan” anlamına gelir. Bu isim, aydınlık bir şekilde yaşayan anlamını taşır. Ayşenur ismi, Türkiye’de sıkça kullanılan ve beğenilen bir isimdir. Ayşe ve Nur isimlerinin birleşmesiyle oluşan Ayşenur, hem güzellik hem de aydınlık anlamını içinde barındırır. Bu isim, genellikle pozitif, enerjik ve aydınlık bir kişiliği temsil etmektedir.

ışık saçan yaşayan

ışık saçan yaşayan, Ayşenur ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Bu isim, ışığı ve aydınlığı simgeler. Ayşenur, adeta bir ışık kaynağı gibi parlayan, çevresine ışık saçan bir kişiliği ifade eder. Aydınlık bir şekilde yaşayan, pozitif enerjisiyle etrafına neşe ve aydınlık getiren biri olarak tanımlanır.

anlamına gelir. Aydınlık bir şekilde yaşayan anlamında kullanılır.

Ayşenur ismi Türkçe kökenli olup “ışık saçan yaşayan” anlamına gelir. Bu isim, aydınlık bir şekilde yaşayan anlamını taşır. Ayşenur ismi, genellikle pozitif ve enerjik bir kişiliğe sahip olanların tercih ettiği bir isimdir. Aydınlığı ve canlılığı simgeler. Ayşenur’un etrafında her zaman bir ışık ve enerji kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu isim, güçlü ve aydınlık bir kişilikle ilişkilendirilir.

Ayşecan

Ayşecan ismi Türkçe kökenli olup, “canlı Ayşe” anlamına gelir. Bu isim, canlı, enerjik bir şekilde Ayşe anlamında kullanılır. Ayşecan, hem canlılık hem de Ayşe’nin güzelliğini temsil eder. Bu isim, enerjik ve neşeli bir kişiliği yansıtır. Ayşecan ismiyle anılan kişiler genellikle pozitif ve canlı bir enerjiye sahiptir. Ayşecan, Türk kültüründe sık kullanılan ve sevilen bir isimdir.

canlı Ayşe

Ayşecan ismi Türkçe kökenli olup canlı Ayşe anlamına gelir. Bu isim, Ayşe isminin canlı, enerjik bir şekilde ifade edilmesi anlamında kullanılır. Ayşecan, canlılık ve enerji dolu bir kişiliği temsil eder. İsminin anlamıyla uyumlu olarak, Ayşecan genellikle hareketli, neşeli ve pozitif bir kişilik olarak tanımlanır. Ayşecan, etrafına enerji ve canlılık saçan biri olarak bilinir.

anlamına gelir. Canlı, enerjik bir şekilde Ayşe anlamında kullanılır.

Ayşecan ismi Türkçe kökenli olup canlı Ayşe anlamına gelir. Bu isim, Ayşe’nin canlı, enerjik ve hareketli bir şekilde tanımlanmasını ifade eder. Ayşecan, Ayşe isminin yanına eklenen “can” kelimesiyle birlikte kullanılır ve Ayşe’nin canlılığını vurgular. Ayşecan ismi, enerjik ve pozitif bir kişiliği temsil eder. Ayşecan, Ayşe’nin içindeki enerjiyi ve canlılığı yansıtan bir isimdir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Emine ismi hangi anlama gelmektedir?

  Emine ismi Arapça kökenli olup “emin, güvenilir” anlamına gelir.

 • Zeynep isminin anlamı nedir?

  Zeynep ismi Arapça kökenli olup “süs, ziynet” anlamına gelir.

 • Elif ismi ne anlama gelir?

  Elif ismi Arapça kökenli olup “ilk harf” anlamına gelir. Türkçe alfabenin ilk harfi olan A harfinin adıdır.

 • Elifnaz ismi ne anlama gelir?

  Elifnaz ismi Türkçe kökenli olup “nazlı, cilveli” anlamına gelir. Nazlı bir şekilde davranan, cilveli olan anlamında kullanılır.

 • Elifsu ismi neye işaret eder?

  Elifsu ismi Türkçe kökenli olup “suyun başı” anlamına gelir. Suyla ilgili bir anlam taşır.

 • Ayşe ismi hangi anlama gelir?

  Ayşe ismi Arapça kökenli olup “yaşayan, hayatta olan” anlamına gelir.

 • Fatma ismi ne anlama gelir?

  Fatma ismi Arapça kökenli olup “sağlam, dayanıklı” anlamına gelir.

 • Fatmagül ismi neye işaret eder?

  Fatmagül ismi Türkçe kökenli olup “sağlam gül” anlamına gelir. Güçlü ve dayanıklı bir şekilde gül anlamına gelir.

 • Fatma Nur ismi ne anlama gelir?

  Fatma Nur ismi Türkçe kökenli olup “ışık saçan, aydınlık” anlamına gelir. Aydınlık bir şekilde parlayan anlamında kullanılır.

 • Ayşegül ismi hangi anlama gelir?

  Ayşegül ismi Türkçe kökenli olup “yaşayan gül” anlamına gelir. Canlı ve güzel bir şekilde gül anlamında kullanılır.

 • Ayşenur ismi neye işaret eder?

  Ayşenur ismi Türkçe kökenli olup “ışık saçan yaşayan” anlamına gelir. Aydınlık bir şekilde yaşayan anlamında kullanılır.

 • Ayşecan ismi ne anlama gelir?

  Ayşecan ismi Türkçe kökenli olup “canlı Ayşe” anlamına gelir. Canlı, enerjik bir şekilde Ayşe anlamında kullanılır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz