Ekonomik büyüme nedir ?

0
147
ekonomik-buyume
ekonomik-buyume-nedir

Ekonomik büyüme nedir? Teknoloji Rehberi ve Teknoloji Rehberi olarak açıklayalım. Ekonomik büyüme ,Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018-2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin gayrisafi Vatan içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Türkiye ekonomisi 2018-2019 yılının ilk üç ayında yüzde 7,4 büyüdü. Türkiye’nin ekonomisinde pozitif seyir gösteren Biricik endikatör büyüme rakamları.

Ekonomik-Büyüme
ekonomik-buyume-nedir

İşsizlik, enflasyon, cari Aleni gibi göstergeler negatif seyrederken büyüme nasıl pozitif seyir gösteriyor? Büyüme ve büyümeyle alakadar kavramlar neler, ne anlama geliyorlar? İnşaat sektörüyle, teknolojik gelişmelerle, ağır sanayiyle, aşırı istihsal ve tüketimle ilgisi nedir?

İlginizi Çekebilir : Findeks Kredi Notu Nasıl Öğrenilir?

sebep önemsiyorlar, sebep önemsiyoruz Veyahut önemsemeli miyiz? İşte büyümeyle alakadar kafalara takılan soruların yanıtları.Dedik ya Ekonomik büyüme nedir diye.

Büyüme istihsal amaçlı kullanılır (Genelde bir ülke veya seçenek, bir Sene içinde meydana gelen mal ve hizmet üretimindeki yüzde artış olarak Anlatım edilir). Büyüme kapitalizmin tabiatında vardır. Çünkü kapitalistlerin emeli olabildiğince daha Çok artık-değer elde etmektir.

Kullanarak bu çabası kendisini istihsal göstermektedir olarak gösterir. Çünkü daha Çok artık-Değer Elde faktörün yolu daha Çok Amale Çalıştırmak ettik / Veya makineleşmektir ki Bunların çoğu yerin epey ikisi de İstihsal artışı manasına gelir.

Yepyeni pazarlar, rekabet

Kapitalizm Daimi istihsal açıdan olarak kendini gösterir. Daimi istihsal artışının bir Diğer nedeni rekabettir.

Yitaleni pazarlar yaratmaya çalışırlar.

Büyüme sebep zikzaklı?

Altında kapitalizm altında büyümeye değil, büyümemeye şaşmak gerekir.

Madem ki kapitalistlerin devamlılığı Daha çok artık-değer elde etme çabaları içindir Daimi büyüme olarak çalışıyor, o vakit neden büyüme bazen azalıyor, bazen duraklıyor ve hem de bazen eksi kıymetleniyor?

Menfaat: bütün kapitalistler birbirlerinin pazarlarını ele geçirmeye kalkınca ortaya mallaştırılır.

Ekonomik-Büyüme
Ekonomik-Büyüme-nedir

Teknolojik inkişaf

Veyahut Yepyeni mal ve hizmetler meydana getirmektir. Bunların heps de teknolojik inkişaf demektir. Daimi teknolojik inkişaf demektir.

Teknolojik inkişaf ise üretimde artış sonucunu doğurur, başka bir büyüme büyüme yaratır. Hasılı Daimi daha çok artık-değer elde etme çabası ve rekabet Daimi büyüme sonucunu doğurur.

siyah yöneliş

Çünkü, böyle da dediğim gibi hep böyle olur. ikametgah inşaatı karlı hale gelince kapitalistler bu alana yöneldiler.

Her biri imkanlarının yettiği kadar Çok ikametgah üretmeye başladı. Neticede onu vakit olduğu gibi aşırıüretim vaziyeti ortaya çıktı.

Şu anda binlerce ikametgah abes içindir ve hane fiyatları hızla düşüyor.

Konutta istihsal krizi

Mal gel cari fiyatlardan üretimin tamamının satılamaz hale gelmesi manasına geliyor. Bu kapitalizmin natürel özelliklerinden oluşur.

şimdi Türkiye’de ikametgah piyasası şimdilerde aşırı istihsal krizine girdi. Marksist iktisatçılar bunun böyle olduğunu daha Evvel biliyorlardı.

Büyüme neye dayanmalı?

İçinde yaşamakta olduğumuz neoliberal dönemin temel özelliklerinden biri de büyümenin ihracata olduğumuz.

Dış satım yapmak zorunda. Dış satım yapan sektörlerden oluşuyor.

Ne Mevcut ki herkes can havliyle ihracata yönelince bu sefer bu alanda aşırıüretim ortaya çıkıyor. Türkiye dışında tekstil ve otomobil üretip çalışır dışarıya satmaya çalışıyor. Çalışıyor fakat bunu Arjantin, Brezilya, Meksika vb. Yapmaya çalışıyor.

Aşırı istihsal

Böyle piyasalarda aşırıüretim oluşuyor. Ana akım iktisat teorisine göre (dünyada iktisat politikalarına Yargıç olan, medyada Yargıç olan, üniversitelerde okutulan iktisat teorisi diyelim) bu böyle olmaz: Her türlü ve / veya burada bizzat natürel kaynaklarlarına, hava neden, erke .

Örneğin, başkalarından daha ucuza ürettiği) mal veya hizmetinizde. Bu şekilde onun mal veya hizmet en ucuza sağlanıyor yerde üretilir ve bu herkesin yararına olur.

Otomobil sektöründe

Bunda doğruluk hissesi olmakla beraber aslı ağır basan aşırıüretimdir. Gene otomobil sektöründen Misal verelim.

Mevcut sektör otomotiv firmaları yatırım yapmaya devamek ediyorlar.

Hemen hemen her sektörde rastlamak olası. Diğer bir odada kapitalizm aşırı büyümeye, başka bir aşırı aşırı yüklenme yol açıyor, bu ise krizle sonuçlanıyor.

Derslik mücadelesi

Diğer dersler mücadelesi. İçinde yaşamakta olduğumuz neoliberal olanlar (neoliberalizmin krize girdiğini söyleyenler Mevcut fakat bu sistem daha fazla dünya ekonomisine Yargıç durumda) sermaye sınıfı Derslik mücadelesinde büyük başarılar elde etti (bunun neoliberalizm bu başarının sonucu).

Makara ücretler

Bu başarı sayesinde işçilerin makara fiyatları ya daha az arttı, ya özdeş kaldı veya geriledi. Bu ise kapitalistlerin karlarının artması manasına gelir. Ne Mevcut ki Amale fiyatları Yekün mal ve hizmet masalıbinin anne unsurlarından oluşur.

Dünyadaki yüz milyonlarca işçinin talebi ile ilgili mal ve hizmetlerin satılması içindir oldukça ehemmiyetlidir ve bu talep oluşur.

Refa ücretler az artınca veya duraklayınca ortaya satılamayan mal ve hizmetler Menfaat. Bu da büyümenin yavaşlamasının veya duraklamasının bir Diğer Mühim nedenidir.

Raflar dolu, cepler boşsa

Raflar mallarla dolu ve diğer büyük bölümler cebinde o malları alacak para  v arsa onlar da gider o malları alırlar. Bu crasında birkaç günde yazmıştım. Birincisi üzerinde söz ettiğim talep meselesini vurgulamaktı.

başka bir sayfada raflardaki malların belli bir ücreti ve miktarı Mevcut. İnsanların cebindeki paranın o malları, o fiyatlardan ve olacaktır almaya yetmesi gerekir.

Yoksa malların bir bölümü satılamaz ve o malları üreten anamalcı zor vaziyette yaşıyor. Zor vaziyette kalınca da ya üretimini kısar (büyüme yavaşlar) ya Yepyeni yatırım yapmaktan vazgeçer (büyüme yavaşlar).

Cepteki Nakit yetmeyince

Anaakım iktisadına göre onların cebindeki paranın raflardaki malları almaya yetmemesi diye bir şey olamaz. Çünkü 100 milyar liralık mal üretildiyse bu özdeş vakitte 100 milyar liralık gelir yaratılmış demektir.

100 milyarlık gelirin tamamının harcanacağı manasına gelmez.

100 milyarlık gelirin Mühim bir bölümü da kapitalistlerin karlarıdır ve bu karların tamamının yatırıma dönüşeceğinin şartlarında.

Ekonomik-Büyüme
Ekonomik-Büyüme-nedir

Daimi istihlak olmazsa

kapitalistlerin karlarında büyük artışlar oldu.

Raflardaki malların bir bölümü da yatırım malı gerekli (beton, tahta, demir vb.) Bu karların yatırıma dönüşmesi gerekir.

Ne var ki makara ücretlerin düşmesi gereken talep azalmışından ve aşırı üretim vaziyeti ortaya çıkarından bu karların Mühim bir bölümü yatırıma dönüşemiyor. Bu durumda spiral (zincirleme) bir talep-üretim daralmasına sebep oluyor: bunun beton talebi fikir beton satışı azalıyor.

Beton fabrikalarında istihsal duraklıyor. Bu sefer beton fabrikalarına mal satan kum, çimento vb. Bunların malları satılamıyor.

Onlar da üretimi durdurunca bu sefer yapıyor mal şeytan firmalar zora düşüyor ve bu böyle sürek ediyor. Paragrafın başındaki c) yazmamın bir nedeni talep sorunu, bir Öteki ise istihlak toplumu sorunu idi: Daimi büyüme için Daimi istihlak gerekir.

Gelir de artmak vaziyetinde

Çünkü mal ve hizmetlerin satılması lazımdır. Daimi istihlak Spontane oluşur. şayet mallar raflarda ve paralar da cepler de ise o paralar o mallara harcanacaktır.

Demek ki Mesele şurada: üretimin ve gelirlerin Daimi artırılmasında. Ekolojik yıkım iyice çığrından çıkacaktır. Üretimin ve gelirlerin sebep Daimi artmasına neden olduğunu gördük. Kapitalizm sürdükçe bu böyle olmaya sürek eder.

sıhhatli büyüme

sıhhatli büyüme açısından ve kapsayıcı büyüme olarak Tanımlanıyor. Burada dünya ölçüsünde bir büyüme dünyasında hızla tüketmiyor ve ekolojik dengeyi bozmayan büyüme olarak düşünülüyor.

Bir ülke veya bölge için gerekli ve kapsayıcı büyüme için şart koşmaktadır.

Sağlıksız büyüme: İnşaat

Yabancıların yaptıkları Yepyeni istihsal tesisleri şeklindeki yatırımlar da sıhhatlı büyüme içindir yer almakla beraber bunun ölçülebilirde.

İnşaata dayalı büyüme afaki sıhhatli bulunmuyor: İnşaat Daimi büyüme kaynağı olamaz. ikametgah talebi bir açıklama doyar. Kaldı ki inşaat sektöründe büyümek inşaat işçiliği ve o alandaki kapitalistlere gelir ve çimento vb sektörlerde talep yaratmakla birlikte işçilerin fiyatları düşüktür.

Hasılı inşaat sektörü Daimi büyüme sağlayamadığı için ve emek verimliliği düşük olduğu için sıhhatli büyüme kaynağı sayılmaz. Öyleyse sıhhatli büyüme Daimi büyüme sağlayabilen ve emek verimliliğinin görece yüksek olduğu sektörlerde olur ki bu da temel amaçlı imalat sektörüdür.

Onun içinde de teknolojisi yüksek olduğu gibi büyüme daha yaralı olur. Belli kimi hizmet sektörleri de sıhhatli büyümeye göre tasarlanmıştır.

sıhhatli büyüme: sıhhat

geliştirilmiş Türkiyenin sıhhat turizmini geliştirmesi öneriliyor. Bu sağlanabilirse, başka bir şart yabancılar tedavi etmek için buraya gelirse bu sıhhatli bir büyüme kaynağı olur.

Çünkü yüksek gelir ve istence sağlar. Bu bağlamda turizm sektörü de sıhhatlı büyümeye göre sunmaktadırbilen hizmet sektörlerindendir.

Üye Girişi

Mevcut. Türkiye de şimdiki büyüme de inşaatın katkısı olmakla beraber büyümenin temel olarak inşaattan geldiğini söyleyemeyiz.

Çünkü inşaatın ülke ekonomisinin hissesi Çok değil. başka bir odada ateş olsa cürmü kadar yer yakar.

Ekoloji

istihbarat toplumundan dünya görüşü ve ekolojik dengeyi gözeterek çıkma ve Yepyeni bir cemiyet kurma

Bunlar içinde daha umumi kabul gören bir terim yok. Küçülme diyenler de Mevcut, yetkin Bereket toplumu diyenler de Mevcut. Belki Diğer ad teklifleri de vardır. Bilmiyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !   En iyi Bitcoin borsaları

Ne Mevcut ki bu onlara bahtiyar getirmediği gibi….derken parası olan ve dolayısıyla tüketici dediğimiz insanları kastediyorum.

Kapsayıcı büyüme

Sürdürülebilir büyümenin dünya ekonomisi açısından ekolojik dengeyi koruyan, ülke veya bölge ekonomisi açısından ise Mühim ölçüde Dahil tasarruflarla gerçekleşen, imalat sektörüne ve belli hizmet sektörlerine dayalı büyüme olduğunu gördük.

Kapsayıcı büyüme de nihayet yıllarda ortaya çıkan bir kavram. nihayet dönemlerdeki büyümeden nüfusun Mühim bir kısmının yarar sağlayamadığı görülünce bu kavram ortaya atıldı.

Bunun oldukça Çok tanımı yapılıyor ve daha üzerinde anlaşılmış bir tanımı yok.

Bir tanıma göre büyüme Fakirlerin yaşadığı sektörlerde meydana geliyorsa, yoksullara Ameliyatsa ve Fakirlerin tükettiği mal ve hizmetlerin ucuz olduğunu göstermektedirsa bu kapsayıcı büyüme sayılır.

Yüzde kaç büyüme iyidir?

Bu yere ve vakte göre değişir. Şu anda kullanılamaz ve kayıtlamaya Türkiye yüzde 5 büyüme temposu yakalarsa bu kötü sayılmaz fakat Çin yüzde 5 büyürse bu onlar için iyi olmaz.

Halbuki daha büyük bir işleme Ben bu manada işsizliğin azalmasından bahsediyorum).

Ekonomik-Büyüme
Ekonomik-Büyüme-nedir

İyi gelir

Ekonomik büyüme ; Türkiyedeki kişiler iyi gelir getiren işlere sahip olmaları anlamında tutumsal rahatlığın oluşabilmesi iki şeye bağlı.

Birincisi teknolojik hamle, Dünyadaki ve Türkiyedeki Derslik mücadelesinin seyri.

Teknolojik hamle

Birincisi, başka bir teknolojik teknolojik hamle örgütlü ve kuvvetli cemiyet kesimlerin bunu desteklemesine bağlı. Mevcut bir destek Mevcut mı, bilemiyorum.

Hükümet yetkilileri, muhalefet partileri, Amel dünyasının ileri gelenleri vb. çevreler teknolojik atılımın önemini kavramış izlenimini veriyorlar, en etkili söze bakılırsa böyle gözüküyor.

Ne Mevcut ki Ameliyat gelince kimse bir şey yapmıyor.

örnek Ekonomik büyüme devlet harcamalarında Ar-Ge ödemesinin ikiye veya üçe katlanması, örneğin nanoteknoloji araştırmalarına ayrılan fonun ağırbaşlı boyutlara gelmesi, yalnızca yabancı yatırımlar konusundaki mevzuatın bu konudaki gözetilmesi düzenlenmektedir.

Teşvik ve subvansiyon uygulamalarının seçilecek belli sektörlerin desteklenmesine göre ayarlanması gerekiyor. Bu da yapılmıyor.

Derslik mücadelesinin seyri

Ekonomik büyüme , Nimetlerin “adil” (ne demek, belli değil) bölüşümünden Mühim.

gerçekte bunun teknolojik hamle olduğu da etkili olması beklenir fakat öyle olmuyor.

Orta vadeli program. Yıllık programlar, orta vadeli programlar ve kalkınma içindir Kalkınma Bakanlığı’nda Mevcut.

Ülkelerin özdeş şeyi yaparsa

nihayet bir şey daha: Ekonomik büyüme bütün Türkiye gibi ülkeler özdeş şeyler yapıyor kalkarsa (teknolojik hamle bulunmaktadır) ne olur?

Bu olası değil.

adeta aşırı üretimdeki gibi bir vaziyet meydana gelir ve Ekonomik büyüme şimdiki gelişmiş tabir edilen sonuçlar elde ettikleri ve bunların parasal Hayatsallarının muhafazasıdır.

Teknolojik rant belli bir mal ya da hizmetin dünyası başka bir odada IPhone sadece Apple tarafından üretilebiliyor.

Bu sayede yüksek kar elde ediyor. dünya arzı artar, ücret düşür ve bu kadar yüksek karlar sağlayamazlar.

İleri teknolojili mal ve hizmet ihracına dayalı büyüme kapsayıcı bulunmaktadır. Temel harcama uygulaması ile ilgili sokulabilir.  

Asgari geçim, gelir dahil

Ekonomik büyüme; Asgari geçim, gelir kaydı ve temel gelir özdeş anlama gelmiyor. Evrensel gelir gelir deniyor (evrensel temel gelir veya temel gelir).

Bu konu Türkiye’de daha gündeme gelmedi. CHP’nin önceki intihap dönemindeki onu aileye 600 lira önerisi (doğru hatırlıyorsam böyle bir teklifleri vardı) belki biraz buna benzetilebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz